Výuka

Cvičení

1

Modul 1: Aplikace matematiky: základy rovinné geometrie

Společná výuka Samostatná práce
2

Modul 2: Aplikace matematiky: tvorba a základní úprava geometrických obrazců

Společná výuka Samostatná práce
3

Modul 3: Aplikace matematiky: tvorba a pokročilejší úprava rovinných obrazců

Společná výuka Samostatná práce
4

Modul 4: Aplikace matematiky: tvorba a pokročilejší úprava rovinných obrazců

Společná výuka Samostatná práce
5

Modul 5: Aplikace matematiky: označování rozměrů rovinných obrazců

Společná výuka Samostatná práce
6

Modul 6: Aplikace matematiky: vyplňování rovinných obrazců

Společná výuka Samostatná práce
7

Modul 7: Aplikace matematiky: základy prostorové geometrie

Společná výuka Samostatná práce
8

Modul 8: Aplikace chemie: vizualizace sloučenin a prvků v prostoru

Společná výuka Samostatná práce
9

Modul 9: Aplikace matematiky: booleovské operace v prostoru

Společná výuka Samostatná práce
10

Modul 10: Aplikace matematiky: rotování a vysunování v prostoru

Společná výuka Samostatná práce
Aplikace Matematiky Aplikace Chemie

Katedra technické a informační výchovy, Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc
© 2013 - 2014 doc. PhDr. Milan Klement, Ph.D a Mgr. Jan Kubrický

Katedra technické a informační výchovy
WWW projektu CAD

Podpora projektu